Wiza do Kanady

Jak złożyć wniosek o wizę (eTA) do Kanady

Wiza do Kanady

Jeśli planujesz wybrać się do Kanady drogą lotniczą, będziesz potrzebował tak zwanego dokumentu eTA (Electronic Travel Authorisation – elektroniczna autoryzacja podróży). Do roku 2008 obywatele naszego kraju nie potrzebowali wiz, aby odwiedzić Kanadę. Było to możliwe dzięki ruchowi bezwizowemu pomiędzy oboma krajami. Jednak od marca 2016 roku, władze Kanady wprowadziły obowiązek posiadania eTa dla wielu krajów, nie tylko dla polski. Dotyczy to tylko transportu lotniczego. Jeżeli natomiast podróżujesz drogą lądową lub morską, obowiązku takowego nie ma.

Maksymalny czas który możemy spędzić w Kanadzie po wydaniu tego dokumentu to 6 miesięcy. Jednak pamiętaj, że ostateczną decyzję, czy zostaniemy wpuszczeni i na jaki okres, podejmuje urzędnik na lotnisku. W praktyce nie znam przypadku niewpuszczenia obywatela naszego kraju, przynajmniej w moim otoczeniu.

Ważność eTA: 5 lat od momentu wydania

Koszt eTA: $7 CAD (dolarów kanadyjskich)

W tym poradniku postaram się wyjaśnić Ci niuanse związane ze złożeniem wniosku online. I uwaga! Nie jest to proces trudny. Zamiast płacić za pośrednictwo, zrób to sam!

Co potrzebujemy:

 • Ważny paszport (minimum 6 miesięcy);
 • Działający adres e-mail;
 • Kartę kredytową, debetową lub pre-paid (do zapłaty 7 dolarów kanadyjskich):
  • Visa®, MasterCard®, American Express®,
  • a pre-paid Visa®, MasterCard® or American Express®,
  • Visa Debit,
  • JCB Card,
  • Interac

Pamiętaj: 

 • Jeden wniosek = jedna osoba. Jeżeli potrzebujesz eTA dla większej liczby osób, musisz złożyć analogiczną ilość wniosków. Niestety autorzy systemu nie zautomatyzowali tego procesu…

Strona wniosku eTA nie wspiera języka polskiego. Możemy aplikować w języku angielskim, bądź francuskim. Dla ułatwienia spolszczę wszystkie pytania, dla osób nie-anglojęzycznych.

Pola oznaczone czerwonym napisem (required) są wymagane do prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Pamiętaj! Używamy alfabetu bez polskich znaków.

Zaczynamy. Przechodzimy na stronę wniosku eTA:

Po zapoznaniu się z informacjami na pierwszej stronie, klikamy przycisk „Apply for an eTA

Krok 1 – Wybór posiadanego paszportu

 1. Do you have a passport issued by France? (Czy posiadasz paszport wydany przez Francję?)

W naszym przypadku odpowiedź brzmi = No (Nie)

Ukaże się nam instrukcja jak czytać paszport. Przechodzimy dalej: „Continue to the eTA application form

Krok 2

 1. Are you applying on behalf of someone? (Czy składasz wniosek w czyimś imieniu?)

Nie jesteśmy pośrednikami, więc wybieramy: No (Nie), a następnie „Next

Krok 3 – Wniosek

 • What travel document do you plan to use to travel to Canada? (Na jakim dokumencie planujesz podróżować do Kanady?)
  1. Passport – ordinary/regular
  2. Passport – diplomatic
  3. Passport – official
  4. Passport – service
  5. Emergency/temporary travel document
  6. Refugee travel document
  7. Alien passport/travel document issued to non-citizens
  8. Permit to re-enter the United States (I-327)
  9. United States refugee travel document (I-571)

Nie będę opisywał każdego z rodzajów paszportu, ponieważ zakładam że podróżujemy turystycznie, stąd wybór pada na standardowy paszport, czyli: „Passport – ordinary/regular

 • Which country issued your passport? (Kraj który wydał paszport?)

Wybieramy z listy dostępnych krajów POL (Poland) lub inny jeśli ma zastosowanie.

 • What is the nationality noted on this passport? (Jaką narodowość odnotowano w paszporcie?)

Wybieramy „Poland” z listy wyboru, lub inną jeśli ma zastosowanie.

 • Passport number (Numer paszportu)

Wpisujemy nasz numer paszportu. Bądźmy przy tym bardzo uważni, ponieważ w przypadku błędu, operacje trzeba będzie wykonać ponownie, a co za tym idzie, ponownie dokonać płatności. Jeżeli popełnimy błąd, możemy także nie zostać wpuszczeni do samolotu!

 • Passport number (re-enter) (Numer paszportu ponownie)

Dla pewności, system wymaga od ponownego wprowadzenia numeru paszportu.

 • Surname(s) / last name(s) (Nazwisko / nazwiska)

Przepisz dokładnie Twoje nazwisko lub nazwiska z paszportu.

 • Given name(s) / first name(s) (Imię / imiona)

Tak samo jak przy nazwisku, dane muszą być spójne z danymi w paszporcie.

 • Date of birth (Data urodzenia rok / miesiąc / dzień)

Wybieramy z listy rok, miesiąc i dzień naszego urodzenia.

 • Gender (Płeć)

Wybieramy z listy płęć:

 1. Male (męska)
 2. Female (damska)
 3. Unspecifed (nieokreślona)
 • Country/territory of birth (Kraj urodzenia)

Wybieramy z listy kraj w którym się urodziliśmy. W naszym przypadku będzie to „Poland„.

 • City/town of birth (Miasto / miejscowość urodzenia)

Wpisujemy miast lub miejscowość w której się urodziliśmy.

 • Date of issue of passport (Data wydania paszportu)

Przepisujemy z paszportu datę wydania.

 • Date of expiry of passport (Data wygaśnięcia paszportu)

Przepisujemy datę ważności paszportu.

 • Additional nationalities (Dodatkowe obywatelstwa)

Jeżeli posiadasz więcej niż jedno obywatelstwo, należy je wskazać w tym miejscu. Automatycznie uzupełnione jest w naszym przypadku obywatelstwo polskie.

 • Marital status (Stan cywilny)
  • Married (Żonaty/Mężata)
  • Legally Separated (Legalna separacja)
  • Divorced (Rozwiedziony)
  • Annulled Marriage (Anulowany ślub)
  • Widowed (Owdowiały/Owdowiała)
  • Common-Law (Prawo zwyczajowe)
  • Never Married/Single (Nie żonaty/mężata/samotny)

Wybieramy nasz stan cywilny z listy dostępnych opcji.

 • Have you ever applied for or obtained a visa, an eTA or a permit to visit, live, work or study in Canada? (Czy kiedykolwiek wnioskowałeś o wizę, eTA, pozwolenie na wizytę, pobyt, pracę lub studiowanie w Kanadzie?)

Oznaczamy zgodnie z prawdą. W naszym przypadku opcja jest negatywna. Jeśli jednak wybierzesz inaczej, trzeba będzie dodatkowo podać dwukrotnie prawidłowy numer „Unique client identifier (UCI) / Previous Canadian visa, eTA or permit number”.

 • Occupation (Wykonywany zawód)
  • Art, culture, recreation and sport occupations (Zawody w dziedzinie sztuki, kultury, rekreacji i sportu)
  • Business, finance and administration occupations (Zawody w dziedzinie finansów i administracji)
  • Education, law and social, community, and government services occupations (Zawody w dziedzinie edukacji, prawa i społeczności oraz usługi rządowe)
  • Health occupations (Zawody medyczne)
  • Homemaker (Gospodyni domowa)
  • Management occupations (Zawody w dziedzinie zarządzania)
  • Manufacturing and utilities occupations (Zawody w dziedzinie produkcji i użyteczności publicznej)
  • Military/armed forces (Wojsko / siły zbrojne)
  • Natural and applied sciences and related occupations (Nauki przyrodnicze i stosowane oraz zawody pokrewne)
  • Natural resources, agriculture and related production occupations (Zawody w dziedzinie zasobów naturalnych, rolnictwo i związane z nimi zajęcia produkcyjne)
  • Retired (Na emeryturze)
  • Sales and service occupations (Zawody w dziedzinie sprzedaży i usług)
  • Student (Student)
  • Trades, transport and equipment operators and related occupations (Zawody wykwalifikowane, transport, operatorzy maszyn i zawody pokrewne)
  • Unemployed (Bezrobotny)

Wybieramy odpowiednią pozycję z listy. Nie przejmuj się jeśli nie znajdziesz dokładnej dziedziny która określa Twój zawód. Wybierz najbardziej zbliżoną.

 • Job title (Zajmowane stanowisko)

Wybieramy z listy rozwijalnej opcję, najbardziej odpowiadającą naszemu stanowisku.

 • Name of employer or school, as appropriate (Nazwa pracowdawcy lub szkoły w przypadku studentów)

Uzupełniamy dane firmy w której pracujemy, lub nazwę uczelni jeśli studiujemy.

 • Country/territory (Kraj)

Wybieramy kraj naszego miejsca pracy, lub nauki.

 • City/town (Miasto/miejscowość)

Wpisujemy miast w którym pracujemy lub się uczymy.

 • Since what year? (Od jakiego roku?)

Wybieramy z listy rok od którego pracujemy lub się uczymy.

 • Preferred language to contact you (Preferowany język do kontaktu)

Wybieramy z listy preferowany język do kontaktu. Niestety dla nas mamy do wyboru język angielski i francuski. Dla osób które nie posługują się tymi językami, może być nieco trudniej.

 • Email address (Adres e-mail)
 • Email address (re-enter) (Adres e-mal ponownie)

Wpisujemy dwukrotnie adres e-mail. Zachowajmy przy tym maksimum staranności, ponieważ na ten adres otrzymamy zgodę lub odrzucenie naszego wniosku.

 • Apartment/unit number (if applicable) (Numer mieszkania (jeśli występuje))

To pole dotyczy numeru mieszkania. Dla tego też nie jest wymagane.

 • Street/civic number or house name (Ulica / numer domu)

Wpisujemy tutaj numer domu.

 • Street address/name (Adres)

Wpisujemy adres.

 • Street address/name line 2 (if applicable) (Adres 2 linia (jeśli występuje))

Druga linia adresu jeśli występuje.

 • City/town (Miasto / miejscowość)

Wpisujemy miasto lub miejscowość.

 • Country/territory (Państwo)

Wybieramy z listy nasz kraj zamieszkania.

 • District/region (Dystrykt / region)

Możemy wpisać tutaj nasze województwo.

 • Do you know when you will travel to Canada? (Czy wiesz kiedy będziesz podróżować do Kanady?)

Jeżeli nie znamy naszej daty podróży, wybieramy No (Nie). W przeciwnym wypadku wybierz Yes (Tak). Pojawią się dwa dodatkowe pola:

 • When do you plan to travel to Canada? (Kiedy planujesz podróż do Kanady?)

Wybierz datę rok, miesiąc i dzień przylotu na lotniska w Kanadzie.

 • Please enter the time your flight to Canada will depart (Podaj czas odlotu Twojego lotu do Kanady)

Podaj godzinę, minuty wylotu z Twojej destynacji do Kanady, oraz strefę czasową.

 • Have you ever been refused a visa or permit, denied entry to, or ordered to leave Canada or any other country/territory? (Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy lub pozwolenia, odmówiono ci wjazdu lub nakazano Ci opuszczenie Kanady lub innego kraju / terytorium?)
 • Czy kiedykolwiek popełniłeś, zostałeś aresztowany, oskarżony lub skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju / terytorium? (Czy kiedykolwiek popełniłeś, zostałeś aresztowany, oskarżony lub skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju / terytorium?)
 • In the past two years, were you diagnosed with tuberculosis or have you been in close contact with a person with tuberculosis? (Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdiagnozowano u Ciebie gruźlicę lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę?)
 • Do you have one of these conditions? (Czy występuje u Ciebie którakolwiek opcja z listy?)
  • Untreated syphilis (Nieleczona kiła)
  • Untreated drug or alcohol addiction (Nieleczone uzależnienie od narkotyków lub alkoholu)
  • Untreated mental health condition with psychosis (Nieleczona kondycja psychiczna z psychozą)
  • None of the above (Żadne z powyższych)

Na te pytania najlepiej odpowiedzieć No (Nie), a na ostatnie „None of the above”. Jeżeli odpowiemy Yes (Tak) to będziemy musieli udzielić dodatkowych uzasadnień, co w konsekwencji może spowodować nie wydanie eTA.

Pozostaje nam przeczytać zgody i deklaracje, zaznaczyć pole „I Agree” co oznacza, że akceptujemy powyższe warunki.

 • Signature of applicant (Podpis wnioskodawcy)

Wpisujemy tutaj swoje imię i nazwisko a następnie klikamy „Procced to Payment„.

Krok 3 – Podsumowanie

Przechodzimy do płatności klikając „Transmit and pay„.

Krok 4 – Płatność

Najbardziej wygodną formą dla nas będzie płatność kartą. Wybieramy pierwszą opcję, po czym wyświetli się formularz do uzupełnienia:

 • Cardholder Name (Imię i nazwisko właściciela karty)
 • Card Number (Numer karty)
 • Expiry Date (MMYY) (Data ważności karty)
 • Card Security Code (CVV, CVC trzycyfrowy numer bezpieczeństwa znajdujący się z tyłu karty)

Po prawidłowym wprowadzeniu danych, klikamy „Process Transaction” co spowoduje rozpoczęcie transakcji kartowej.

To zasadniczo wszystko co powinniśmy zrobić. Teraz pozostaje nam oczekiwać na rozpatrzenie naszego wniosku. Decyzję otrzymamy na podany adres e-mail w formie:

Jeżeli nie otrzymałeś takiej wiadomości w przeciągu 24h, polecam sprawdzić folder SPAM, a jeżeli tam nie znajduje się ta wiadomość, pozostaje skontaktować się z wystawcą eTA.

Wielu udanych podróży! 🙂


Opublikowano

w

przez

Komentarze

144 odpowiedzi na „Jak złożyć wniosek o wizę (eTA) do Kanady”

 1. Awatar Maria
  Maria

  Świetny poradnik! Dziękuję 🙂

 2. Awatar Irena
  Irena

  Bardzo dziękuję za ten artykuł. Mam 56 lat i moim marzeniem było odwiedzenie Kanady. Nie mówię po angielsku, więc poradnik bardzo mi się przydał. Dziękuję!

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Dziękuję za miłe słowa Pani Ireno. Głównie dlatego staram się pisać tego typu poradniki 🙂

 3. Awatar Ewa
  Ewa

  Dzień dobry, jestem bardzo wdzięczna za ten artykuł. Są ludzie dobrej woli, jak Pan, którzy robią coś dla innych bezinteresownie. Cudowny poradnik, wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie, niech się Panu wiedzie jak najlepiej.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Bardzo dziękuję za słowa wsparcia. Mam nadzieje, że zmobilizuje mnie to do większego wysiłku 🙂

 4. Awatar arbus123
  arbus123

  jedno pytanie, może głupie. Czy skoro płatnośc odbywa się w dolarach kanadyjskich to muszę dokonać jej z konta walutowego na którym mam tę walutę, czy mogę ze zwykłego konta tylko w PLN a podczas transakcji zostanie pobrana odpowiednia kwota w złotówkach (przewalutowana).

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Bartek,
   nie ma głupich pytań 🙂
   Możesz zapłacić standardową polską kartą debetową/kredytową. Odpowiednia kwota zostanie przewalutowania na PLN.

 5. Awatar Ja

  I ja dokładam Dziękuję . Pozdrawiam serdecznie .

 6. Awatar Aga
  Aga

  Witam, mam jedno pytanie- czy jeśli zmienię pracę przed planowanym wylotem muszę ponownie składać wniosek?
  Z góry dzięki za odpowiedź

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Aga, ja bym nie składał ponownie wniosku. Zmiana miejsca pracy nie jest przestępstwem, a dane są tylko deklaratywne. Na dzień składania wniosku podałaś pewnie dane zgodne z prawdą.
   Poza tym na granicy nikt tego nie weryfikuje 😉

 7. Awatar Wkurzona
  Wkurzona

  Odciagnieto mi za to cale eTa 69 dolarow czyli 261zlotych. Co to jest za zlodziejstwo?!?!?!?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Koszt wizy to 7 dolarów kanadyjskich.
   Proponuję skontaktować się bezpośrednio z wystawcą wizy.

   1. Awatar Wkurzona
    Wkurzona

    Jestem w szoku musze przyznac… tyle pieniedzy mi odciagnieto. Odpisalam na mejla,z ktorego przyszlo mi powiadomienie o zakupieniu eTa. Niestety nie doczekalam sie odpowiedzi. Obawiam sie,ze to jakis szwindel. Ale zamawialam przez oficjalna strone :(((((

    1. Awatar marcin.ganski
     marcin.ganski

     Czy wnioskowałaś o wizę na tej stronie? https://www.canada.ca/en.html
     Może skorzystałaś ze strony jakiegoś pośrednika?

     Odpowiedź na wiadomość z wizą niestety nic nie da. Wiadomości trafiają w próżnie.
     Możliwe formy kontaktu znajdziesz tutaj: https://www.canada.ca/en/contact.html

     1. Awatar Wkurzona
      Wkurzona

      To niestety byl posrednik. Czlowiek uczy sie cale zycie. Napisalam do nich mejla i, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, napisali, ze zwroca mi koszty tej dodatkowej oplaty. Wlasnie przyszedl przelew. W ostatecznym rozrachunku wydalam na eTA 20.50 zl,czyli chyba to normalny koszt.
      To ulga, ze oddali mi pieniadze. Nie spodziewalam sie tego

     2. Awatar Wkurzona
      Wkurzona

      Tak jeszczw sobie mysle-skoro na mejla przyszlo mi po zakupie powiadomienie ze status eTA to approved, to chyba teraz, podczas tego zwrotu dodatkowej oplaty,nie cofnieto mi eTA ? to nie byloby logiczne

     3. Awatar Pioter
      Pioter

      Wkurzona – co im napisałaś? bo popełniłem ten sam błąd 🙂 69$ a nie 7$. I też teraz jestem wkurzony (:

 8. Awatar Kasia
  Kasia

  Witam Panie Marcinie, dziękuje za poradnik – jest superowy. Mam jednak pytanie i jeśli to możliwe proszę o szybką odpowiedz. Muszę szybko złożyć wnioski o eta dla mamy i ojczyma. Nie mają maila ani karty kredytowej. Czy w takim razie skoro jest opcja aplikowania o eta dla innej osoby mogę podać mój mail i zapłacić własną kartą krecytową? Czy w podpisie mam podpisać się ja czy podpisać nazwiskiem rodziców? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji. Błagam o szybką pomoc – wylatują już w przyszłym tygodniu.
  Kasia

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Kasiu,
   przejdę na Ty, jeśli to nie problem 😉
   Oczywiście możesz złożyć wnioski za swoich bliskich, podając swojego maila i płacąc swoją kartą kredytową.
   Co do podpisu pod wnioskiem, to wpisz imię i nazwisko osoby, za którą wnioskujesz w przeznaczonym do tego miejscu.

   Are you applying on behalf of someone? (Czy składasz wniosek w imieniu innej osoby?)
   Wybierz: Yes

   Are you applying on behalf of a minor? (Czy składasz wniosek w imieniu osoby małoletniej?)
   Wybierz w przypadku rodziców: No

   Pierwsza część dotyczy Ciebie „Representative Details”. Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia tej części, daj znać 😉

   Reszta wygląda analogicznie. Wpisujesz dane dotyczące osoby za którą wnioskujesz.

   1. Awatar Kasia
    Kasia

    Pięknie dziękuję za fantastycznie szybką odpowiedź. Bardzo mi pomogłeś – to niesamowite 👍😊

    1. Awatar Kasia
     Kasia

     Jeśli to nie byłby problem, a z pewnością masz w tym temacie większe doświadczenie niż ja, to czy mógłbyś mi polecić jakieś ubezpieczenie na wyjazd do Kanady? Czytam na różnych stronach i tyle opinii. Jedni piszą że musi to być firma, która ma w Kanadzie swoje przedstawicielstwo bo wtedy jest łatwiej w razie czego, inni, że warto wykupić ubezpieczenie od ewentualnego spôźnienia się na samolot ( ja niestety nigdzie takiej opcji nie spotkałam). Będę bardzo wdzięczna

     1. Awatar marcin.ganski
      marcin.ganski

      Ja ubezpieczenie turystyczne kupuje zawsze. Dla swojego spokoju. Koszty leczenia za granicą są porażające. Mój wybór zawsze pada na http://www.axa-assistance.pl. Czytając Ogólne Warunki Umowy i ewentualne wyłączenia, wydaje mi się, że dają dobrą jakość do ceny.
      Na szczęście nie musiałem nigdy z takowego ubezpieczenia korzystać, więc też nie powiem Ci więcej, jak wygląda pomoc w przypadku problemów.

      Ubezpieczenie od spóźnienia na samolot? Może chodzi Ci o Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży? Takie ubezpieczenie zazwyczaj można wykupić do 14 dni od momentu zakupu biletu i zabezpiecza Cię na wypadek np. nagłego zachorowania, śmierci Twoich bliskich, itd.
      Sama musisz określić, czy może wydarzyć się coś, co spowoduje że nie polecisz do miejsca docelowego.

 9. Awatar Michał
  Michał

  Witam,

  próbowałem upewnić się, że eTA który otrzymałem jest na 100% prawidłowy i nie napotkam żadnych niespodzianek na lotnisku, wypełniając formularz pod adresem: https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en&_ga=1.205071059.234167906.1423250354, lecz pomimo wszelkich danych wprowadzonych poprawnie, otrzymuję informację:

  „No matches were found using the criteria provided.

  If you just applied for an eTA, you may not be able to see your information right away. Your status should be available within 72 hours of applying.

  Please make sure that you enter your information exactly as you did on your eTA application form.

  If you have an approved eTA, a 'no match’ result may mean that you entered incorrect information on your eTA application form that, if not corrected, could result in you not being able to board their flight to Canada.

  If you try again and still see a 'no match’ result, use this enquiry form. Under 'Type of application’, select 'Electronic Travel Authorization”, then „Case Specific Enquiries” ”

  Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Co powinienem zrobić?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Michał, kiedy składałeś wniosek?

  2. Awatar Kuba
   Kuba

   Michał, na podlinkowanej przez Ciebie stronie należy wpisać daty wydania i ważności paszportu, a nie ETA, co nie wynika jasno z formularza. Też się na to nadziałem.

   Ponadto – numer paszportu: można go podać ze spacją po literach (XY 123456) lub bez (XY123456). W formularzu musisz podać tak samo – jeśli masz w mejlu bez spacji, a tu podasz ze spacją lub vice versa, to system nie znajdzie Twojego eta, bo jest skopany.

   Poxzdr.

 10. Awatar ZEN
  ZEN

  witam
  Jestem w trakcie wypełniania wniosku eTA.
  W rubryce „zawód’ wybieram opcje „transport” w dalszej części nie ma nic pokrewnego z tą zakładką. Co mam zrobić?
  Dodam, że jestem kierowcą zawodowym.
  Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Dane są tylko deklaratywne. Wybierz opcję najbardziej zbliżoną do wykonywanego zawodu. Nikt tego nie sprawdza 😉

 11. Awatar Łukasz
  Łukasz

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie wpisania numeru paszportu dla eTa , jak mój paszport ma numer
  XY 0000000 to czy podając ten numer mam robić spację czy wszystko razem XY0000000

  Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Łukasz,
   podaj wszystko razem i będzie ok.

 12. Awatar M.S.
  M.S.

  Witam,

  Dzięki za przewodnik. Dobra robota!
  Mam jednak pytanie, czy można zapłacić razem za 4 osoby, czy trzeba za każdą oddzielnie?

  Pozdrawiam,

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety, musisz złożyć 4 oddzielne wnioski, a co za tym idzie 4 oddzielne płatności.

 13. Awatar Łukasz
  Łukasz

  Witam. Mam pytanie odnośnie platności. Czy mogę zapłacić swoją kartą za wniosek innej osoby?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Oczywiście, nie ma żadnych przeciwwskazań 😉

 14. Awatar Malwina
  Malwina

  Dzień dobry.
  Strona jest rewelacyjna, jednak mam wątpliwości odnośnie adresu zamieszkania. Od 2015 mieszkam i pracuję na Węgrzech, czy w takim razie w sekcji Residential address powinnam podać adres węgierski? Trochę mnie martwi zdanie: Do not enter address where you live temporarily. Co mam rozumieć przez temporarily (okres nie jest sprecyzowany)? Boję się, że jeżeli podam tutaj polski adres, a w danycyh odnośnie zatrudnienia węgierski, to będzie niekonsekwentne :/

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Nie przejmuj się tym. Podaj adres gdzie jesteś zameldowana i będzie ok 😉

   1. Awatar Maja
    Maja

    Witam czy musze mieć potwierdzenie eta przy sobie?mąż niechcący to usunął z meila i bardzo się martwię.Czy można drugi raz otrzymać to potwierdzenie?i czy jest to wymagane na lotniskach?pozdrawuam.

    1. Awatar marcin.ganski
     marcin.ganski

     Maja, ode mnie nikt na lotnisku tego dokumentu nie wymagał. Jest przypisany do numeru paszportu i celnicy mają do niego dostęp. Niestety otrzymanie kopii tego potwierdzenia nie jest możliwe…

 15. Awatar Maja
  Maja

  Witam serdecznie,dostaliśmy z mężem potwierdzenie ETA na meila lecz nie wiem jakim cudem mąż musiał usunąć to potwierdzenie bo chciałam go wydrukować i nie ma.Moje pytanie brzmi czy będziemy muec problemy przez to na lotnisku?i czy można jakos uzyskać drugi raz ten dokument?

 16. Awatar radek
  radek

  w przypadku gdy mam lot z warszawy do amsterdamu o 6 i wyladuje o 8 w amsterdamie a lot do kanady o 15 i podalem w pytaniu „Please enter the time your flight to Canada will depart ” ze o 15 to wszytsko jest ok? podalem rowniez Central european time zgodnie z ktory jest w amsterdamie… nie bedzie problemow? jeszcze jedn, numer paszportu to QQ(spacja)12345678 , nie uwzglednilem spacji, moga z tego wyniknac problemy? z gory dziekuje za odpowiedz

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Radek, nie ma problemu. Godziny podałeś zgodnie z prawdą.
   Numer paszportu wprowadziłeś poprawnie, więc nie przejmuj się 😉

 17. Awatar Pytajnik
  Pytajnik

  Maila od eTA usunęłam, czy mogę złożyć ponownie wniosek? (Nie jestem pewna poprawnego nr paszportu).
  Nie wiem tylko, co mam napisać w rubryczce, gdzie powinnam napisać nr starego eTA (którego nie zapisałam…)
  Pomocy!

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Jeżeli nie jesteś pewna poprawnego numeru paszportu, złóż wniosek ponownie, tak jak byś robiła to pierwszy raz.

 18. Awatar Justyna
  Justyna

  Witam, bardzo Proszę Pana o pomoc;( Mama w przyszłym tyg leci do Kanady. Próbowałyśmy dzisiaj dwa razy na stronie polskiej złożyć wniosek (na końcu wpisaliśmy nr karty kredytowej, przyszedł nawet sms z kodem do potwierdzenia ) Dwa razy próbowałyśmy i dwa razy „poszedł”przelew za 100$ i nic :(! Po prawdopodobnie wykonanym przelewie wyskakuje biała strona albo pisze błąd. Pieniążków nie pobrało jak narazie. Na maila tez nic nie przyszło. Boimy się ze nie zdążymy do 1 września 🙁 nie wiemy czy robić to po raz trzeci? Bardzo proszę o pomoc, bo nie mamy kogo zapytać 🙁 pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Justyna wniosek o eTA do Kanady kosztuje 7$ a nie 100$…
   Prawdopodobnie korzystasz z nieprawidłowej strony, lub strony jakiegoś pośrednika. Zdecydowanie odradzam.
   Prawidłowe miejsce do złożenia wniosku to:
   https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html

 19. Awatar Kuba
  Kuba

  Pytanie-składałem wniosek, wszystko poszło zgodnie z planem, eta dostałem…
  Ale – we wniosku podałem z rozpędu jedno tylko imię, a w paszporcie mam dwa. Myślicie, że urwą mi za to głowę? Wypełnić drugi raz? Co robić??

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Kuba, ja bym nie składał ponownie wniosku.
   Jak ktoś będzie chciał się przyczepić to się przyczepi, ale wydaje mi się, że to pierdoła.

 20. Awatar Teresa
  Teresa

  Dzien dobry.A co jesli w 2008r dostalam odmowe wizy do Kanady
  ?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety w tej materii nie pomogę…
   Pozostaje złożyć wniosek ponownie.

 21. Awatar Renata
  Renata

  Dzień dobry, Panie Marcinie planuje wypełnić ten formularz z pomocą Pana poradnika który jest nieocenioną pomocą lecz zastanawiam się co wpisać w rubrykach dotyczących daty przylotu – ,,do you now when you will. ..”-,, when do you plan to travel. …,,- ,, do you even. ” ponieważ jeszcze nie znam konkretnej daty podróży. Pozdrawiam Renata

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Proszę wpisać przewidywane daty przyjazdy, wystarczy 🙂

 22. Awatar artur
  artur

  PYTANIE, nie posiadam karty kredytowej tylko normalną płatnicza jak mogę zapłacić te 7 dolarów ?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Mi udało się zapłacić normalną kartą debetową do konta bankowego w Polsce.

 23. Awatar Aneta
  Aneta

  Witam,
  ja złożyłam wniosek wczoraj, ale nie otrzymałam nic na mail’a. Planuję jeszcze poczekać i jutro zadziałać…ale nie wiem, gdzie dzwonić lub pisać. Proszę o wsparcie.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Wiadomość powinna pojawić się na skrzynce dość szybko.
   Proponuję sprawdzić dodatkowo folder SPAM. Wiadomości czasami tam trafiają…
   Status można sprawdzić tutaj:
   https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en

   Powodzenia! 🙂

 24. Awatar Kuba
  Kuba

  WItam! Jestem opiekunem grupy w której część osób jest niepełnoletnia. Czy mogę złożyć wniosek w ich imieniu? Czy muszą zrobić to rodzice?

 25. Awatar Kuba
  Kuba

  Witam. Potrzebuję informacji w sprawie wyjazdu grupowego. Czy opiekun grupy może złożyć wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Z tego co udało mi się wyczytać, to tak, jeśli jest się opiekunem prawnym dziecka.

   1. Awatar Kuba
    Kuba

    Dzięki za szybką odpowiedź. Wydaje mi się że musi to złożyć rodzic ponieważ ja jestem opiekunem dziecka na czas wyjazdu.

 26. Awatar Michał
  Michał

  Dzien dobry 🙂 widze ze ktos mial podobny problem jak ja a mianowicie : wpisalem we wniosku tylko jedno imie zamiast dwoch . i tu moje pytanie ; czy ktos zrobil tak samo i mial jakoes problemy w trakcie podrozy ?? Bo tez zastanawiam sie nad zlozeniem wniosku ponownie . Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Co do zasady należy podać dane zgodnie z danymi w paszporcie. Upierdliwy celnik, może się do tego przyczepić.
   Z praktyki znam przypadki podobnych sytuacji, zakończonych wpuszczeniem na terytorium Kanady.

 27. Awatar ilona
  ilona

  SUPER poradnik ale mam problem we wniosku wpisałam jedno imie a w paszporcie mam dwa . Czy można jakos wyslac korektę czy trzeba złożyć i opłacić nowy wniosek. Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Korekta wniosku nie jest niestety możliwa.
   Co do zasady należy podać dane zgodnie z danymi w paszporcie.
   Z praktyki znam przypadki podobnych sytuacji, zakończonych wpuszczeniem na terytorium Kanady.

 28. Awatar Bartek
  Bartek

  Witam, 2 tyg temu złożyłem wniosek o eta natomiast nie dawno byłem karany za występek i skazany na karę grzywny i mam wątpliwości czy mam wystarczające informacje . W odpowiedzi dostałem informację że potrzebują ode mnie wniosek o udzielenie informacji o sobie ( wniosek o niekaralnosc) oraz dokładnych wytycznych odnośnie przestępstwa. Dostałem z Krajowwgo rejestru karnego odpowiedź w której jest ten wniosek oraz informacje jakie przestępstwa popełniłem. Czy to wystarczy?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety w tym wypadku nie pomogę. Nie mam wiedzy na temat podobnych przypadków. Pozostaje kontakt bezpośrednio z wystawcą wizy. Powodzenia!

  2. Awatar radem
   radem

   Bartek.. i jak się sytuacja potoczyła ? Dali eTA ? Napisz mi proszę na maila jakbyś mógł. rademeus@wp.pl Z góry dziękuję.

 29. Awatar Paweł P
  Paweł P

  Mam pytanie. Czy w sytuacji gdy będę miał 8-10h godzinną przesiadkę w Toronto w obu kierunkach lecąc z Warszawy na Kubę to w pozycji formularza: czy znam dokładny termin przylotu i wylotu z Kanady lepiej wpisać, że nie wiem? czy wpisać datę przylotu z lotu na Kubę i datę odlotu z lotu powrotnego do Warszawy?

  Dotychczas myślałem nad opcją, że niby „nie wiem” tylko czy to nie wydłuży procesu otrzymania tej wizy?

  Super strona. Dzięki z góry za pomoc.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Z mojego doświadczenia wynika, iż opcja „nie wiem” nie wydłuża procesu. Otrzymałem wizę w ciągu kliku minut od wysłania wniosku.

   1. Awatar Paweł P
    Paweł P

    Ok. Dzięki. Więc „nie wiem” 🙂

 30. Awatar ewa
  ewa

  zazanaczyłam wszystko ale wyszło ze trasakcja jest odrzucona co teraz zrobic złożyc wniosek od nowa czy moge inaczej za nia zaplacic

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety, trzeba złożyć wniosek na nowo.

 31. Awatar Marzena
  Marzena

  Na początku napisałeś, że używamy alfabetu bez polskich znaków. A potem piszesz, że nazwisko, imię ma być zgodne z tym co w paszporcie. W moim nazwisku jest i” ł” i” ą,” tak też mam w paszporcie. Jak mam we wniosku napisać?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Dane we wniosku wpisujesz bez polskich znaków. System ich nie przetworzy.

 32. Awatar Kamila
  Kamila

  Mam pytanie jeśli ktoś nie pracuje i nie pracował ….To można składać taki wniosek ?
  Proszę o odpowiedź na e-maila Jeśli to możliwe…nie będę się wdawać w szczegóły w komentarzu. Pozdrawiam..

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Oczywiście, zatrudnienie nie determinuje możliwości złożenia wniosku. Może być przeszkodą do wydania wizy, jednak z doświadczenia osób które znam, wizy osobom niepracującym były wydawane.

 33. Awatar Natalia
  Natalia

  Witam!!!!
  6 lat temu składałam wniosek o wizę do stanow. Wniosek został odrzucony, a w ambasadzie usłyszałam „dzisiaj się Pani nie kwalifikuje” Co w tym przypadku??? Jak mam uzasadnic to w eTa??? Bardzo proszę o pomoc, lot za 2 tygodnie!!!!!

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Natalio,
   poradnik dotyczy wniosku do Kanady.

 34. Awatar Kasia
  Kasia

  Czy można wniosek o wizę złożyć nie wiedząc kiedy poleci się do Kanady tak aby był.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Kasiu,
   jak najbardziej można tak zrobić.

 35. Awatar Renata
  Renata

  Panie Marcinie czy mógłby pan podać adres strony na wniosek eTA żeby uniknąć ewentualnych pośredników. Dziękuję.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Pani Renato,
   link znajduje się w treści artykułu.

 36. Awatar Maya
  Maya

  Moi rodzice wylatują 9 kwietnia do Kanady. Kartę ogarnę dopiero po 20 marca cxy to nie za późno? I jeszcze jedno moi rodzice mają paszport odebrany w lutym czy to nie jest problem?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Witaj. Wiza jest wydawana online. Składasz wniosek i jeśli rodzice np. nie złamali prawa kanadyjskiego, otrzymasz wizy w kilka minut.
   Może się zdarzyć, że urząd wydający eTa poprosi o dosłanie dodatkowych dokumentów. W takim wypadku wydanie eTa się wydłuży. Osobiście znam jeden taki przypadek osoby, która składała wniosek ponownie po pierwszym odrzuceniu.
   Paszport odebrany w lutym tego roku, jest ważny przez 10 lat, więc to żaden problem, a może i zaleta, bo za szybko nie będą musieli zmieniać dokumentu ponownie 😉

 37. Awatar AGATA
  AGATA

  Witam.
  Co zrobić, jeśli wpisałam numer paszportu w formacie LL 8888888, czyli zostawiłam spację pomiędzy cyframi a liczbami?
  Na maila dostałam już numer wizy. Składać jeszcze raz czy zostawić? Dodam jeszcze , że to jest wiza dla małoletniego dziecka, które leci z opiekunem. Może mieć jakieś problemy?
  Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Po prostu się nie przejmuj 😉
   Nie ma potrzeby składania ponownie wniosku.

 38. Awatar Ola
  Ola

  Witam, 14 maja wylatuję na Kubę (lot przez Kanadę) a 27 maja z Kuby lecę na 3 tygodnie do Kanady. Mam pytanie, którą datę mam wpisać w rubryce data przylotu do Kanady?
  Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Miałem dokładnie taki sam przypadek, transfer przez Kanadę.
   Wpisz pierwszy termin, czyli 14 maja.

   1. Awatar Ola
    Ola

    Wielkie dzięki!

 39. Awatar Krzychu
  Krzychu

  Witam Marcinie

  wypełniałem wniosek dla rodziców , w jednym przypadku podałem date wylotu ponieważ jest ona znana a w drugim przypadku gdzies mi to umknęło choć jest również znana gdyż lecą razem . Czy orientujesz się może czy mogą mieć problemu z tego tytułu ?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Myślę, że nie powinno być problemu.

 40. Awatar Kam123
  Kam123

  Mam pytanie. Mój mąż wypełniał mi ete dzisiaj i w pytaniu czy kiedykolwiek odrzucono mi aplikację i nakazano opuścić kraj zaznaczył „Nie” a zdarzylo mi się to poprzez nieumiejetne składanie dokumentów,Ale nie zlamanie prawa. Czy uznają to za kłamstwo ? Proszę o szybką odpowiedź 😔

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Ciężko ocenić. Jeżeli wiza została przyznana, to prawdopodobnie nie należy się przejmować 🙂

 41. Awatar Irek
  Irek

  Witam!
  Moje pytanie dotyczy punktu „Czy kiedykolwiek wnioskowałeś o wizę, eTA, pozwolenie na wizytę, pobyt, pracę lub studiowanie w Kanadzie?” W roku 2005 i 2006 starałem się o wizę i dostałem,następnie w 2016 aplikowałem o eTA i nie miałem problemu teraz muszę ponowić wniosek ponieważ tamten paszport stracił ważność i mam nowy. Pytanie co mam wpisać jaki numer wizy czy eTA i nie mam pojęcia czy uda mi się odnaleźć któryś z tych dokumentów.
  Pozdrawiam

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Dobrze by było, gdybyś odnalazł ten dokument. Może na skrzynce e-mail?

   1. Awatar Irek
    Irek

    Dziękuję z podpowiedź! Znalazłem e-mail w którym mam takie informacje
    Application number: tu numer
    Passport number: tu numer mojego starego paszportu
    Thank you for contacting Citizenship and Immigration Canada regarding your application for an Electronic Travel Authorization (eTA).
    The status of your application is: Approved
    You can check the status of your application by using the Check eTA status tool. To do this, you will need the application number noted above and details from the passport you used to apply for your eTA.
    Sincerely,
    Citizenship and Immigration Canada
    Czy wystarczy jak wpiszę numer aplikacji eTA czy muszę jeszcze szukać starego paszportu gdzie miałem wizę do Kanady?
    Pozdrawiam
    Irek

    1. Awatar marcin.ganski
     marcin.ganski

     Wystarczy numer aplikacji 🙂

     1. Awatar Irek
      Irek

      Bardzo dziękuję. Nie oceniona pomoc!

 42. Awatar Irek
  Irek

  Nieoceniona

 43. Awatar jessie
  jessie

  witam…złożyłem 15 maja wniosek o Eta ze względu na nowy paszport,do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi z ich strony…sprawdzałem skrzynkę odbiorczą,oraz spam i nic…proszę o pomoc…

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety nie jestem w stanie pomóc. Pozostaje bezpośredni kontakt z wystawcą.
   Powinieneś otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o eTA pocztą elektroniczną w przeciągu kilku minut, lub możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentów dodatkowych zanim Twoja aplikacja będzie mogła zostać zatwierdzona. W takim przypadku w ciągu 72 godzin dostaniesz email z instrukcjami.

 44. Awatar Mario
  Mario

  Panie Marcine, swietny poradnik! Dziekuje bardzo, Pana pomoc jest nieoceniona!
  Mam jeszcze pytanie, ktore mnie dreczy, widze, ze ta kwestia przewijala sie juz w komentarzach, jednak chcialbym sie jeszcze upewnic, czy naprawde nie ma znaczenia to czy numer paszportu wpiszemy ze spacja po literach czy tez bez spacji. W poradniku na stronie kanadyjskiej jest napisane, ze trzeba numer paszportu wpisac bez spacji. Nie chcialbym popelnic tutaj jakiegos bledu, bo perspektywa niewpuszczenia na poklad samolotu wydaje mi sie malo atrakcyjna:)
  Pozdrawiam serdecznie!

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Pani Mario,
   oficjalne dokumenty mówią, że numer paszportu powinien zostać wprowadzony jako ciąg znaków, bez spacji, myślinków, itp.
   Jednak znam przypadki i czyteników bloga, jak i moich znajomych, którzy wprowadzili numer paszportu ze spacją i nikt ich przez to na lotnisku nie zatrzymał.
   Warto jednak stosować się do zaleceń wystawcy wizy 😉

   1. Awatar Mario
    Mario

    Bardzo dziekuje za odpowiedz!

 45. Awatar Ania
  Ania

  Dzień dobry,
  składaliśmy dzisiaj z mężem wnioski Eta, on dostał od razu pozytywną odpowiedź a ja mam czekać 72h. Nie wiem co zrobić, a wylot mamy już jutro.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety nie pomogę. Wydanie eTa leży wyłącznie w gestii odpowiednich służb Kanady.
   Prawdopodobnie wniosek został skierowany do ręcznej weryfikacji.
   Na przyszłość warto wnioskować o ten dokument z odpowiednim wyprzedzeniem.

 46. Awatar Marcin
  Marcin

  Konieczne jest drukowanie potwierdzenia opłaty ?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Nie ma takiej konieczności.

 47. Awatar Luki
  Luki

  Witam i ja również mam pytanie , w 2017 byłem aresztowany i trafiłem do więzienia , ale moje zarzuty były wszystkie odrzucone , można powiedzieć ze nie winny , ale mimo wszystko musiałem opuścić Kanadę na 12 miesięcy , moje pytanie jest czy przy wnioskowaniu teraz na wizę muszę zaznaczyć ze jednak byłem aresztowany czy skoro byłem nie winny nie traktują tego jako criminal record ?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.

 48. Awatar Marta
  Marta

  Nieoceniony poradnik, jednak mam pytanie ktore nie daje mi spokoju, wiemy ze wniosek wypelnia sie w języku angielskim, czy wpisujac ulicę na ktorej mieszkamy, moge ja wpisac w jezyku polskim np. Ulica Wyszynskiego, to samo jesli chodzi o podanie nazwy pracodawcy. Czy muszę nazwe ulicy i nazwe firmy w ktorej pracuje tłumaczyć na angielski?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Nazwa ulicy wpisujesz w języku polskim.
   Nazwę firmy i ulicę zakładu pracy, również wpisujesz w języku polskim.
   Swoją drogą, ciekaw jestem jak przetłumaczyłabyś na angielski ulicę Wyszyńskiego 😉

 49. Awatar Dorota
  Dorota

  Witam, potrzebuję pomocy przy składaniu wniosku o eTa. W marcu br. założyłam konto na cic i składałam zarejestrowałam się w puli kandydatów na EIC. Niestety w związku z wieloma napotkanymi problemami muszę ten pomysł odłożyć na jakiś czas. Nie mogę wyjechać na długo. Nawet nie wiem czy zostałam wylosowane o składanie o wizę. Chciałabym jednak wyjechać na krótko do rodziny i w związku z tym muszę złożyć wniosek eTA. Co powinnam zaznaczyć przy pytaniu czy składałam wniosek o wizę i czy numer UCI już gdzieś posiadam ? Proszę o pomoc

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   W takim układzie ja zaznaczyłbym, że nie składałem wniosku. W przypadku pytań, urząd kanadyjski na pewno zada dodatkowe pytania celem wyjaśnienia.

 50. Awatar Marta
  Marta

  Nieoceniony poradnik, jednak mam pytanie które nie daje mi spokoju, wiemy że wniosek eTA do Kandy wypełniamy w języku angielskim, czy wpisując nazwę ulicę na której mieszkamy, mogę ją wpisać w języku polskim (nie używając polskich znaków) tj. Ulica Kard. St. Wyszynskiego, to samo pytanie jeśli chodzi o podanie nazwy pracodawcy (Urząd wojewodzki w….). Czy muszę nazwę ulicy i nazwę firmy w której pracuje tłumaczyć na angielski?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Nie używaj polskich znaków. Systemy różnie sobie z nimi radzą.
   Nazwa ulicy i nazwa firmy, powinna być wpisana po polsku.

 51. Awatar Władek
  Władek

  Złożyłem wniosek o eTA, ale nie przeczytałem takiego poradnika. Usunąłem spam i nie mam żadnego meila zwrotnego. Na stronie Canady w Help Center nie mogę odnaleźć się. Jak mogę sprawdzić status.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Władek,
   w takim wypadku musisz skontaktować się z Helpcenter.
   Dla ułatwienia podaję Ci adres strony formularza kontaktowego:
   https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx
   Najpierw wybierasz w sekcji po lewej „Tell us more”, a następnie odpowedz na pytania i kliknij „Go to Web form”.
   Wybierz w polu “Type of application” –> “Electronic Travel Authorization”, a w kolejnym polu które się rozwinie po wyborze pierwszego –> “Case Specific Enquiries”.
   Podaj jak najwięcej szczegółów. Zwykle odpowiadają w przeciągu 72h roboczych.

 52. Awatar Władek
  Władek

  Dziękuję za odpowiedź.
  Nie mogłem ukończyć wniosku z powyższego linku. Nie posiadam numeru wniosku, a taki był wymagany. Wypełniłem wniosek przez biuro internetowe Mytrip. Po złożeniu wniosku na stronie Mytrip mam informację: „Application for Visa Canada -Application approved”. Więcej danych z tej strony nie mogę uzyskać, żadnych numerów. Nie wiem czy jest to informacja czy wniosek został przyjęty do weryfikacji, czy został zatwierdzony. Jadąc na lotnisko chciałbym mieć numer eTA oraz odpowiedź tak jak na początku Twojej instrukcji.
  Czy możesz mi coś doradzić?

 53. Awatar Joanna
  Joanna

  Witam, mam pytanie odnośnie city/town of birth. Miejscem urodzenia jest Berlin, natomiast w paszporcie mam wpisane Berlin-Wedding ( czyli wraz z dzielnicą). Czy we wniosku powinnam wpisać tak jak w paszporcie Berlin-Wedding, czy jednak samo miasto? Dodatkowo pytanie odnośnie miejsca zatrudnienia, czy podajemy siedzibę pracodawcy czy rzeczywiste miejsce wykonywania pracy ( pracodawca ma siedzibę w jednym mieście, praca wykonywana jest w filii w innym mieście). Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Joanno, ja bym wprowadził po prostu Berlin, oraz adres siedziby głównej firmy w której pracujesz.

 54. Awatar RINA
  RINA

  Dzień dobry, wczoraj złożyłam wniosek o eta i dostałam potwierdzenie z nr ale bez daty ważności ściągnęło mi z konta 89$. Sam wniosek jednak był inny aniżeli wskazany w poradniku o wiele mniej pytań np. bez zawodu, stanu cywilnego. Statusu jeszcze nie mogę sprawdzić piszę mi że za szybko. Coś mi się wydaje , że skorzystałam ze złej strony? Czy ktoś miał taką sytuację?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Czy przypadkiem nie skorzystałaś z ze strony jakiegoś pośrednika?
   ETA nie kosztuje 89$ i z pewnością urząd kanadyjski nie pobiera takiej opłaty.

 55. Awatar Justa
  Justa

  jaki błąd popełniam jeżeli nie zatwierdza mi płatności ? Transction not approved

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Niestety podałaś zbyt mało szczegółów. Nie potrafię pomóc.

 56. Awatar Kamcia
  Kamcia

  Witam,

  Bardzo dziękuję za ten artykuł. Zamiast 69$ zapłaciłam dzięki Panu 7$. To niewiarygodne, jak pośrednictwo jest kosztowne 🙂
  Jestem bardzo wdzięczna, teraz pozostaje mi tylko wspaniała podróż.

  Jeszcze raz DZIĘKUJĘ BARDZO BARDZO

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Bardzo miłe słowa. Dziękuję 🙂

 57. Awatar paula.k
  paula.k

  Witam,

  Przy wypełnianiu wniosku za swojego partnera, omyłkowo wprowadziłam złe miejsce urodzenia oraz zamiast dwóch imion wprowadziłam jedno. Czy powinnam wypełnić wniosek jeszcze raz?

  Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

  1. Awatar paula.k
   paula.k

   Dodam, że pozwolenie na podróż do Kanady zostało przyznane.

  2. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Teoretycznie wprowadziłaś błędne dane co jest niezgodne z akceptowanymi postanowieniami. Nadgorliwy urzędnik mógłby się czepiać. W praktyce nie słyszałem o takim przypadku.

 58. Awatar ARTUR K

  Złożyłem wniosek o e TA kanadyjskie zgodnie z formularzem i opłatą 7CAN
  Od czterech dni na moim mailu nie mam śladu informacji ze strony kanadyjskiej. Czy mam się martwic
  Jak to sprawdzic czy postępowanie wizowe jest w toku

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Artur,
   może wiadomość wpadła do SPAM-u? Może podałeś błędny mail?

 59. Awatar Kuba_Słupsk
  Kuba_Słupsk

  Witam serdecznie! Pana poradnik bardzo mi pomógł ale wciąż nie rozumiem kwestii z datami i tymi strefami czasowymi.
  Lecimy na Kubę i tam lecimy z warszawy przez Monachium i Toronto a z powrotem z Kuby przez Montreal, Monachium i warszawę, znam wszystkie czasy przylotów odlotów jednak jest to dla mnie tak skomplikowane że zastanawiam się jakie ma to znaczenie, bo wypełniając każdy z nas wniosek co innego wpisał i co innego zrozumiał 😉 pytanie czy to jest istotne i mimo wszystko zarówno w jedną jak i w drugą stronę wpuszczą nas do kanady?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Nie słyszałem, aby kogokolwiek przez tą rubrykę nie przepuszczono na granicy 😉 Moim zdaniem można spać spokojnie.

 60. Awatar Piotr M.
  Piotr M.

  Witam.
  Po dokonaniu płatności pojawił się komunikat DECLINED-TRANSACTION NOT APPROVED.
  O co chodzi?

  1. Awatar marcin.ganski
   marcin.ganski

   Cześć Piotr.
   Komunikat mówi, że transakcja została odrzucona. Może Twój bank nie akceptuje płatności zagranicznych?

 61. Awatar Malgorzata
  Malgorzata

  Najbardziej pomocny poradnik ! Mam pytanie, wszystko poszło dobrze , zapłaciłam, dostałam potwierdzenie złożenia na maila I od 5 dni nie otrzymałam maila z decyzją. Sprawdzałam bardzo dokładnie pocztę łącznie że spamem. W potwierdzeniu aplikacji jest link do sprawdzenia statusu i tam jest przyznany numer eta ważny do 2025 roku. Czy mam pisać że nie dostałam maila czy wystarczy że na stronie jest pozytywne przyznanie eta? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 62. Awatar Wojciech

  Witam,z rozpedu we wniosku eta wpisałem dwa imiona.Dwa indentyczne.w paszporcie mam jedno.Eta przyznana,tylko widnieje w niej np.Jan kowalski Jan.Reszta danych się zgadza., wyrabiać nową czy darować sobie?

  1. Awatar marcin.ganski

   W mojej ocenie, nie ma potrzeby składać nowego wniosku.

   1. Awatar Wojciech

    A gdybym jednak dla świętego spokoju zdecydował się na 2,to czy przy wypełnianiu formularza gdy zaznaczę że już mam i chce drugą to nie będzie żadnych problemow? W sensie że ta wazna i druga chce na takie same dane(imię nazwisko i numer paszportu)?
    Może ktoś miał podobną sytuację?

    1. Awatar marcin.ganski

     niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie

     1. Awatar Wojciech

      Dziękuję, już ogarnięte.

 63. Awatar Kasia
  Kasia

  Dzień dobry, nie jestem pewna czy zamiast miasta urodzenia wpisałam kraj – czy powinnam jeszcze raz złożyć wniosek?

 64. Awatar 12341234
  12341234

  Witam
  Czytałam instrukcję wypełniania deklaracji eTA i znajduje się tam pytanie „Czy kiedykolwiek otrzymałeś odmowę wizy lub zezwolenia, czy odmówiono Ci wjazdu lub nakazano opuszczenie Kanady lub jakiegokolwiek innego kraju/ terytorium?”
  Pamiętam że kilkanaście lat temu starałam się dwa razy o wizę do kanady, niestety skończyło się odmowa. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć kiedy to było dokładnie i jaki był powód odmowy.
  Co w takim razie powinnam zaznaczyć odpowiadając na to.pytanie? Boję się, że jeżeli zaznaczę NIE to odrzucą mi eTA że względu na to, że nie wpisałam prawdy.

  1. Awatar marcin.ganski

   We wniosku zawsze należy wprowadzać dane zgodne z prawdą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.