Tag: lista państw

  • Lista państw na świecie

    Lista państw na świecie

    Państwa świata to zróżnicowana grupa krajów, różniących się między sobą kulturą, językiem, tradycjami, religią i geografią. Obecnie istnieje ponad 190 państw na świecie, z czego większość z nich jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród tych państw znajdują się zarówno kraje wysoko rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone czy Japonia, jak i kraje rozwijające się, takie jak…