Tag: boliwia

  • Boliwia

    Boliwia to kraj w Ameryce Południowej, graniczący z Brazylią, Paragwajem, Argentyną, Chile i Peru. Kraj ten ma różnorodny krajobraz, który obejmuje Andy, Pustynię Atakamę, Amazonię i wiele innych obszarów geograficznych. Boliwia ma również bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne, a także różnorodność etniczną i językową. Geografia i klimat Boliwia jest krajem o powierzchni około 1 098…